Het Nieuwe Online Leren

/

Het Nieuwe Leren gaat online. Dat is de boodschap die door vele aanhangers van Massive Online Open Courseware (MOOC) wordt uitgedragen. Twaalf voorvechters van online-leren hebben onlangs een Bill of Rights and Principles for Learning in the Digital Age opgesteld (Chronicle of H.E. 23/1/2013). Lerenden aller landen verenigt u: eist leer­omgevingen waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de moderne informatie- en communicatietechnologie biedt! Maar eist tevens dat de aan­bieders transparante voorlichting geven over uw rechten op privacy en op intellectuele eigendom, over hun bedrijfsvoering en uw contractuele rechten en plichten, over de beoogde leer- en vormingsuitkomsten, en over de eventuele certificering van die uit­komsten. En u moogt uiteraard van de aanbieders verwachten dat ze kwaliteit leveren en dat ze de leeractiviteiten voldoende ondersteunen.
De not-for-profit organisatie Quality Matters (QM) heeft prompt een reactie op haar website gezet. Zij ondersteunt onderwijs­instellingen bij de kwaliteitsbeheersing en -borging van hun onlinecursussen. Vorig jaar heeft zij een Bill of Rights for Online Learners uitgebracht: concrete onderwijskundige kwaliteitseisen waaraan een online­cursus moet voldoen (zie hier de versie van Collin College). QM wil er duidelijk op wijzen: de ene bill is de andere niet.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Het Nieuwe Online Leren”

  1. In Inside Higher Ed (24/1/2013) linkt Doug Lederman naar een eerdere bill of rights voor online leren: An open letter to the learners of this planet (2011). Strekking: lerenden, gij hebt het recht te profiteren van de oneindige mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie biedt en gij hebt de plicht eraan mee te werken dat die mogelijkheden tot heil van de mensheid gerealiseerd worden.

  2. Anya Kamenetz (Inside HigherEd 25/1/2013) laat een student aan het woord: waarom nemen ze niet een Bill of Rights die voor alle soorten onderwijs geldt, en die ze vervolgens kunnen uitbreiden met de rechten die zij voor online leren menen te moeten toevoegen?

  3. De Chronicle H.E. heeft een pagina geopend onder de titel: What you need to know about MOOCS. Op 18/2/2013 tref je bijvoorbeeld een link aan naar een Chronicle-artikel over de tienweekse Coursera-cursus Microeconomics for Managers (studielast 6 à 8 uur per week). De cursus is trok veel studenten, maar de hoogleraar heeft er halverwege de brui aan gegeven omdat slechts 2% van de 37.000 ingeschreven studenten volgens plan meedeed en hij bij nader inzien niet kon garanderen dat de deelnemers er het nodige van opstaken. Zie ook de twittercommentaren.

  4. Jane Robins schrijft over The Ethics of Moocs (Inside HigherEd 25/3/2013).