Hoe word je een reflective practitioner?

/

Vorige week promoveerde Hanke Dekker op het proefschrift Teaching and learning professionalism in medical education. Zij beschrijft ervaringen met de leerlijn Professioneel Handelen binnen de driejarige masteropleiding Geneeskunde. De kern wordt gevormd door een intervisiegroep die elke veertien dagen bijeen komt. Daarnaast houden de co-assistenten een portfolio bij die periodiek besproken wordt met hun mentor. Ook maken ze essay-opdrachten waarop ze gerichte feedback krijgen. Langs deze leerlijn ontwikkelen de aanstaande professionals de competenties die zij nodig hebben om te reflecteren op eigen handelen en vertrouwd te raken met de beroepsethiek. De dissertatie kan online geraadpleegd worden, maar is ook in  gedrukte vorm verkrijgbaar (ISBN 978-90-367-7020-0).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.