Hogeschool Ede: een eed voor leraren

/

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft deze week de ceremoniële eed/gelofte gepubliceerd die haar studenten kunnen afleggen bij hun afstuderen als leraar Basisonderwijs:
1. Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te zetten voor het ontsluiten van de talenten van leerlingen.
2. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te hebben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld.
3. Ik zal me vanuit een pedagogische relatie inzetten voor de ontwikkeling van het hele kind: verstand, hart, ziel en handen.
4. Ik zet me er voor in om geen schaduw te werpen op het leven van een kind, maar integer te handelen.
5. Ik zal me aanspreekbaar en open opstellen en me inzetten voor het welzijn van mezelf en mijn collega’s.
6. Ik beloof me positief-kritisch in te zetten om vanuit een lerende houding mijn deskundigheid te bevorderen binnen mijn professionele gemeenschap.
7. … [De student formuleert een persoonlijke slotzin over de relatie van zijn of haar leraarschap met de eigen levens­beschouwelijke identiteit.]
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Hogeschool Ede: een eed voor leraren”

  1. Wist u trouwens dat de Onderwijscoöperatie (‘van, voor en door leraren’) van plan is een professionele standaard op te stellen: een landelijke beroepscode waarin de waarden rond goed leraarschap (bijvoorbeeld t.a.v. omgang met leerlingen en ouders) worden geëxpliciteerd en vastgelegd? Zie Registerleraar.nl. Op de documentenpagina van mijn website heb ik een hele reeks ethische en gedragscodes verzameld.