Integriteit van academisch onderwijs

/

Aan de Vrije Universiteit (VU) is dr. Gjalt de Graaf benoemd tot hoogleraar Integriteit van Academisch Onderwijs. Hij bekleedt de gelijknamige ‘onderwijsleerstoel’. Wat is dat nou weer? Ik denk dat een onderwijshoogleraar de opdracht heeft onderzoeks- en onderwijstaken te verrichten die ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs in een bepaalde opleidingssector. Een onderwijshoogleraar Geneeskunde bijvoorbeeld doet dingen om de medische opleiding beter te maken. Zijn onderzoeksobject is het medisch onderwijs, maar voor zijn projecten geldt als bijkomende eis dat ze relevant zijn voor de verbetering van de artsenopleiding. Bovendien wordt van hem verwacht dat hij de nodige inspanningen levert om de beoogde innovaties daadwerkelijk tot stand te brengen. Hij moet, met andere woorden, onderwijskundig leiderschap uitoefenen om de hem toe­gewezen opleidingssector door middel van onderzoek, onderwijs en dienstverlening te verbeteren.
Welke opleidingssector is aan de leerstoel van Gjalt de Graaf toegewezen? Zijn leer­opdracht betreft het academisch onderwijs, oftewel het onderwijs dat door universiteiten verzorgd wordt. Maar hij dient zich te richten op één aspect van dat onderwijs. Met zijn onderzoek, onderwijs en dienstverlening moet hij ertoe bijdragen dat universitaire opleidingsinstituten, en de docenten en examinatoren daarbinnen, hun opdracht onkreukbaar (integer) vervullen.
Eén zinsnede in het Amsterdamse nieuwsbericht (29/4/2015) brengt me echter enigszins in verwarring. Volgens de nieuw­bakken hoogleraar omvat zijn leeropdracht tevens de vraag hoe universitaire opleidingsinstituten hun studenten kunnen begeleiden om integere academici of professionals te worden. Dat begrijp ik niet helemaal. Volgens zijn leeropdracht moet hij zich richten op integriteit als attribuut van academisch onderwijs: het onderwijs moet integer zijn. Hoe komt hij dan tot het idee zich mede te moeten richten op integriteit als onderwijsdoel van de universitaire opleiding? Moet zijn leerstoel er mede toe bijdragen dat aanstaande artsen of bankiers goed onderwijs in de beroepsethiek krijgen? Neen, uitgaande van zijn leeropdracht moet Gjalt de Graaf zich volgens mij beperken tot de beroepsethiek van universitaire docenten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Integriteit van academisch onderwijs”

  1. Om de puntjes op de i te zetten: de focus van de leerstoel is, denk ik, ruimer dan de professionele beroepsethiek van de betrokken universitaire medewerkers. De focus ligt op de bedrijfsethiek van de universiteit en haar opleidingsinstituten. Een onderdeel van de bedrijfsethiek is dat de professionele beroepsethiek van de betrokkenen gerespecteerd moet worden.