Is onethisch gedrag besmettelijk?

/

Sanne Ponsioen verdedigt vandaag haar proefschrift over de besmettelijkheid van on­ethisch of frauduleus gedrag binnen organisaties. Als de ene collega ermee wegkomt, kan de andere collega daarin een vrijbrief zien om eveneens over de schreef te gaan. Deze horizontale besmettelijkheid geldt dus tussen werknemers (zoals leraren) en misschien ook tussen de inmates in organisaties met een staff-inmate split (zoals leerlingen op school). Ponsioen heeft echter geconstateerd dat de verticale besmettelijkheid van chef naar ondergeschikte (en dus misschien ook van leraar naar leerling) veel minder groot is. Als de chef (of leraar) over de schreef gaat, beschouwt de medewerker (of leerling) dat niet zomaar als vrijbrief om diens voorbeeld te volgen. Al wat Jovis is vergund, geldt niet voor ’t gemene rund.
Maar hoe zit het nu bij voorbeeldig gedrag? Als de chef (of leraar) het goede voorbeeld geeft, is de kans groot dat diens medewerkers (of leerlingen) zich daardoor laten inspireren: goed voorbeeld doet goed volgen. De chef (of leraar) kan in dat opzicht als rolmodel fungeren. Met voorbeeldig gedrag kan de chef (of leraar) dus wel degelijk een positieve uitstraling naar het gedrag van diens medewerkers (of leerlingen) hebben.
Toch is de vreugde van Ponsioen de afgelopen dagen enigszins vergald door een nieuws­bericht van haar universiteit. Daar is haar boodschap namelijk volledig verhaspeld: “Chef kopieert dubieus gedrag van ondergeschikte: medewerkers in een organisatie kopiëren onethisch gedrag eerder van ondergeschikten dan van leidinggevenden.” Hoog Sanne, kijk omhoog Sanne, want daar is de blauwe lucht …

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Is onethisch gedrag besmettelijk?”

  1. Gelukkig is het blundertje na het verschijnen van mijn blogbericht hersteld door de universitaire voorlichters. Maar sommige sporen kunnen ze niet meer uitwissen (Ouderenjournaal 15/4/2014).

  2. Wouter Boonstra (Intermediair 13/12/2013) bespreekt een SLO-pagina over de leraar als rolmodel.