Kleurrijk leraarschap

/

Als je leraar bent in een kleurrijke klas en in een kleurrijke samenleving: dan moet je gevoel hebben voor culturele en religieuze verschillen. Dat is de boodschap van Hüseyin Susam in zijn recente proefschrift over Cultureel sensitief leraarschap (VU University Press 2015). De ondertitel van zijn boek luidt: ontwikkeling van beroepskwaliteiten van aanstaande leraren voor pluriforme scholen. De auteur, van Turkse komaf, is docent Pedagogiek aan de interconfessionele Hogeschool iPabo in Amsterdam. Inmiddels zijn er boekaankondigingen verschenen op de websites van de Vrije Universiteit, van de iPabo en van Science Guide.
Het boek komt precies op het juist moment. De recente terroristische aanslagen in Parijs hebben onze samenleving niet alleen geschokt, maar hebben ook bevestigd dat zij hoognodig antwoorden moet vinden op de symptomen van interculturele ver­warring en op de risico’s van interculturele polarisatie en interculturele radicalisering. Onlangs schreef ik een blogbericht over de vraag hoe scholen met de recente politieke emoties omgaan. Daarop aansluitend signaleerde ik een relaas over de handelingsverlegenheid van een jonge leerkracht op een kleurrijke basisschool. Ik hoop van harte dat het boek van Hüseyin Susam wegen aanwijst om professioneel en respectvol met culturele en religieuze diversiteit om te gaan.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Kleurrijk leraarschap”

  1. Op zijn weblog (3/7/2018) rapporteert Hüseyin Susam hoe zijn boek in Nederland ontvangen is: hij drukt de boekbespreking af die is gepubliceerd in het Velon-tijdschrift voor Lerarenopleiders en hij verwijst naar mijn boekaankondiging (het bovenstaande blogbericht).