Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst (II)

/

Er komt in Engeland een onafhankelijk College of Teaching, een soort Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Onderwijskunst. De regering heeft een startsubsidie toegezegd (Daily Telegraph 20/3/2015), maar het wordt een privaat­rechtelijke organisatie die in principe op de contributies van professionele leraren draait. De kwartiermakers van Claim Your College hebben een organisatie van en voor professionals voor ogen die zich op de kwaliteit en ontwikkeling van de professionele beroepsbeoefenaars richt. Het College bemoeit zich niet met tuchtrechtelijke beroepsverboden, want die vallen sinds enige jaren onder een overheidsorgaan. Het College is onafhankelijk, staat los van de vakbonden en van de overheid, en het lidmaatschap is uiteraard vrijwillig.
NASUWT, een van de drie grote onderwijsvakbonden, staat kritisch tegenover het College of Teaching zolang de plannen niet beter zijn uitgewerkt. Wordt het niet een eliteclub, met zijn jaarlijkse contributie van 150 pond voor full- en 70 pond voor associate-members? En gaat zij niet op de stoel van de vakbonden zitten? Op persoonlijke titel voeg ik eraan toe: wat betekent het dat ook scholen er lid van kunnen worden? en wie garandeert dat het niet, net zoals in Nederland, uitdraait op publiek­rechtelijke regulering van de beroeps­uitoefening (verplichte nascholing in combinatie met verplichte inschrijving in een wettelijk erkend Lerarenregister)?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.