Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst

/

In het Verenigd Koninkrijk wordt gedelibereerd over de oprichting van een College of Teaching (Daily Telegraph 10/2/2014, Guardian 14/2/2014). Een soort Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG), maar dan voor leraren. Het is een professionele beroepsorganisatie die los van de overheid staat. Maar het verschil met de KNMG (een federatie van beroepsverenigingen) is dat het lidmaatschap voor iedere individuele leraar openstaat, mits hij of zij aan de strenge toelatingseisen voldoet.
In de periode 1998 t/m 2011 bestond in Engeland de General Teaching Council (GTCE): een publiekrechtelijk bestuursorgaan van en voor leraren. Het lidmaatschap was verplicht voor iedere leraar. De leden waren gebonden aan een gedragscode en bij wangedrag kon hun een beroepsverbod worden opgelegd. Toen de Labourregering plaats moest maken voor de Conserva­tieven en Liberaal-Democraten, werd de GTCE opgeheven. Sindsdien wordt de regie rechtstreeks door de overheid gevoerd, via het National College for Teaching and Leadership.
Door de oprichting van een privaatrechtelijke beroepsorganisatie willen de leraren zich nu als professionele beroepsgroep profileren en zelf kwaliteitsstandaarden voor de beroepsuitoefening vastleggen. Anders dan de Nederlandse Onderwijs­coöperatie staat het beoogde College of Teaching geheel los van de onderwijsvakbonden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst”

  1. De Onderwijscoöperatie onderscheidt zich van het beoogde College of Teaching niet alleen door haar liaison met de onderwijsvakbonden, maar ook door het publiekrechtelijke karakter van haar beoogde lerarenregister. Verder kwam bij haar herijking van bekwaamheidseisen naar voren dat zij niet staat te trappelen om een beroepsstandaard op deontologisch en ethisch gebied te ontwikkelen.

  2. […] Koninklijke Maatschappij der Onderwijskunst (II) […]