Kritische onderwijsresearch

/

Welke rol spelen onderwijsinstituties (scholen of hogere onderwijsinstellingen) in de maatschappij? Welke maatschappelijke functies worden door hen vervuld, welke functies trachten ze te vervullen en welke maatschappelijke opdrachten worden hun opgelegd? Dat zijn vragen die met behulp van empirische onderwijsresearch kunnen worden beantwoord.
In de Chronicle of Higher Education (19/2/2012) constateert Jeffrey Williams dat, wat het hoger onderwijs betreft, steeds meer onderzoekers en essayisten vanuit een maatschappij­kritische invalshoek aan de weg timmeren. Volgens hen raakt het beleid van hogeronderwijs­instellingen en van de overheid geïnfiltreerd door belangen die de ‘eigenlijke’ onderwijs- en onderzoeksmissie van universiteiten en hogescholen ondermijnen. Naast de gevestigde onderwijsresearch is er, aldus Williams, een kritische onderwijs­research ontstaan, die hedendaagse ontwikkelingen in het hoger onderwijs aan de kaak stelt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.