Mensenrechteneducatie

/

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft op 8 april een concept-verklaring over mensenrechteneducatie aangenomen. Deze wordt nu ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voorgelegd. Hiermee wordt een extra stimulans gegeven om in de schoolcurricula uitdrukkelijk aandacht aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te besteden, en natuurlijk ook aan de verdragsrechtelijke specificaties ervan, waaronder het Kinderrechtenverdrag. Dat raakt rechtstreeks aan de beroepsethiek van leraren en de rechtsveiligheid op school.

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/ethische-kroniek/mensenrechteneducatie/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

2 reacties op “Mensenrechteneducatie”

  1. […] dat ze niet slechts onmondige opvoedelingen maar ook volwaardige rechtssubjecten zijn. In een vorig blogbericht maakte ik melding van een ontwerp-resolutie van de Verenigde Naties over mensenrechteneducatie. In […]

  2. Het ziet ernaar uit (17/11/2011) dat de concept-verklaring door de Algemene Vergadering aanvaard zal worden.