Mensenrechteneducatie

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft op 8 april een concept-verklaring over mensenrechteneducatie aangenomen. Deze wordt nu ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voorgelegd. Hiermee wordt een extra stimulans gegeven om in de schoolcurricula uitdrukkelijk aandacht aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te besteden, en natuurlijk ook aan de verdragsrechtelijke specificaties ervan, waaronder het Kinderrechtenverdrag. Dat raakt rechtstreeks aan de beroepsethiek van leraren en de rechtsveiligheid op school.

2 reacties op “Mensenrechteneducatie”