Model van een professioneel statuut

/

Door de Stichting Beroepseer is aangekaart dat professionals door de voortgaande schaalvergrotingen en bezuinigingen in de knel komen: ze krijgen niet de ruimte die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Wat de onderwijssector betreft, laat de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) dezelfde klacht horen. Ook is vorig jaar door het IVA (Universiteit van Tilburg) een brede peiling gehouden waarin het ‘Onderwijs aan het Woord’ kwam. De Algemene Onderwijsbond (AOb), een vakbond van onderwijsgevenden, stelt voor dat er binnen elke onderwijsinstelling een Professioneel Statuut komt waarin de rechten en plichten van professionele onderwijsgevenden worden vastgelegd.
Lees verder … (PDF) 

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Model van een professioneel statuut”

  1. […] Statuut tot stand te brengen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft sinds 2006 een concreet voorstel op de plank liggen. Maar zoals ook op de BON-site blijkt, gaat de discussie over beroepsethiek en […]

  2. […] (Algemene Onderwijsbond) leidt ’s middags een workshop over de ontwikkelingen op weg naar een Professioneel Statuut voor leraren. Inschrijving vóór 25 september (kosten 75 […]