Model van een professioneel statuut

Door de Stichting Beroepseer is aangekaart dat professionals door de voortgaande schaalvergrotingen en bezuinigingen in de knel komen: ze krijgen niet de ruimte die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Wat de onderwijssector betreft, laat de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) dezelfde klacht horen. Ook is vorig jaar door het IVA (Universiteit van Tilburg) een brede peiling gehouden waarin het ‘Onderwijs aan het Woord’ kwam. De Algemene Onderwijsbond (AOb), een vakbond van onderwijsgevenden, stelt voor dat er binnen elke onderwijsinstelling een Professioneel Statuut komt waarin de rechten en plichten van professionele onderwijsgevenden worden vastgelegd.
Lees verder … (PDF)