Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

/

In 2004 heeft de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten, de Gedragscode Wetenschapsbeoefening uitgebracht: een ethische code voor professioneel handelen van docenten en onderzoekers. Wat is dat? En welke kant gaat dat uit?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening”

  1. Rino Zandee (2009a, 2009b) attendeerde me op een artikel van Hans Radder in de Academische Boekengids (juli 2009). Radder recenseert drie recente publicaties over Universiteit, Markt en Management, maar een belangrijk deel van zijn analyse heeft betrekking op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (NGW 2004). Hij constateert dat de NGW zich vooral op de individuele wetenschapsbeoefenaar richt, terwijl de verleidingen tot onethisch gedrag grotendeels uit de landelijke en lokale onderwijs- en onderzoekspolitiek stammen. De NGW moet worden doorvertaald in een organisatie-ethiek, waaraan ook de bestuurders en managers zich dienen te committeren. Het is te gemakkelijk als deze een soort waardenvrij onderwijs- en onderzoeksbeleid (gericht op maximalisering van profijt en doelmatigheid) bedrijven en de verantwoordelijkheid voor waardenrijk professionele handelen (gericht op op de missie van de universiteit) op de individuele docenten en onderzoekers afwentelen. Zie ook Holleman (2009a, 2009b).