Onderwijsethiek bij Fontys

/

Te laat! Je kunt niet meer solliciteren op de vacature Beroepsethiek van Leraren bij de Fontys Hogescholen. De sollicitatie­termijn voor dit lectoraat is onlangs gesloten.
Fontys besteedt in haar beroepsopleidingen veel aandacht aan de ontwikkeling van een waardebewustzijn bij haar studenten; nadenken en praten over duurzaamheid, beroeps­ethiek en zingeving is daarbij vanzelfsprekend (*). Studenten uit alle facul­teiten kunnen ook een minor Filosofie & Ethiek volgen, waarin beroepsethiek een belangrijke plaats heeft.
In haar onderzoeksprogramma 2011-2015 rekent Fontys het thema Ethiek tot één van haar prioriteiten. Wat de leraren­opleidingen betreft, houdt lector Gaby Jacobs zich sinds 2009 bezig met professionele waarden in kritische dialoog (vooral op het gebied van het speciaal onderwijs) en inmiddels is Fontys dus doende met de werving van een lector ‘beroepsethiek van leraren’.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Onderwijsethiek bij Fontys”

  1. Per 1 november 2012 is Wouter Sanderse benoemd op de lectorsplaats.

  2. […] Vorming voor leraren. Maar daarnaast is hij onlangs bij de Fontys Hogescholen benoemd tot lector Beroepsethiek van Leraren. In die functie zal hij ongetwijfeld de voorwaarden uitwerken waaronder leraren als moreel rolmodel […]