Onderwijsethiek voor a.s. docenten

/

In de Journal of College & Character (februari 2007) staat een artikel over ‘academic ethics’. Jacqueline Klein geeft een overzicht van recente Amerikaanse literatuur. Ze bepleit dat onderwijsethiek meer aandacht krijgt in de opleiding van a.s. docenten en onderzoekers. Volgens haar zou het helpen als daarbij ook concrete casussen ter discussie gesteld worden. Ze verwijst bijvoorbeeld naar het Casebook van Keith-Spiegel et al. (2e editie, 2002). In dat verband kan trouwens ook Dilemmas in teaching van Anson et al. (1998) worden genoemd.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.