Onderwijsethiek voor beginners

/

Je volgt een opleiding tot eerste- of tweedegraads leraar en je staat als teacher trainee voor de klas: in eerste instantie als stagiair en later als leraar-in-opleiding. Op de stageschool word je begeleid door de vakleerkracht onder wiens verantwoordelijkheid je lesgeeft (de host teacher) en vaak ook door een speciale teacher trainer. Verder word je vanuit je eigen opleidings­instituut begeleid door een faculty supervisor.
Door een Amerikaanse studentenorganisatie, de California Student Teacher Association, is een ethische code voor trainees opgesteld. Deze is weergegeven in onderstaande tabel (linker­kolom). Voor eigen gebruik hebben de lerarenopleiders van Tulane University (Louisiana) daarin enige wijzigingen aangebracht (gecursiveerd in de rechterkolom). Via onderstaande, drieledige opdracht word je uitgenodigd op jouw beurt een eigen ethische code voor je functioneren als stagiair en leraar-in-opleiding te ontwikkelen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.