Onethische interventies

/

Indien een Staat zichzelf toestaat burgers de doodstraf op te leggen, ondermijnt hij de ethische norm dat burgers elkaar niet het leven mogen benemen. En indien een Onderwijsinstelling zichzelf toestaat eenmaal behaalde studiepunten te vernietigen als studenten teveel vertraging oplopen, ondermijnt zij de ethische norm dat docenten hun uiterste best moeten doen om studenten naar het diploma te leiden. Deze stellingen poneerde ik onlangs in een blogbericht. De teneur van deze stellingen is dat bedenkelijke interventies die in juridisch en ethisch opzicht misschien door de vingers kunnen worden gezien, toch vanwege hun bij-effecten onethisch genoemd moeten worden. Ik wil deze gedachtegang hieronder nader uitdiepen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.