Pieter Hilhorst over professionele intuïtie

/

Pieter Hilhorst schreef in De Volkskrant (2/12/2008) een uitdagende column: waarom is intuïtie zo hip? Hij vroeg aan een zaal vol professionals of ze intuïtief dan wel methodisch plegen te werken. Bij ‘methodisch werken’ stak slechts een enkeling de vinger op. Hilhorst vindt dat zorgwekkend. Volgens hem komt de slogan van profes­sionals ‘Geef ons meer ruimte om ons werk te doen’ daarmee in een ander daglicht te staan. Willen ze een vrijbrief om intuïtief te werken, ongehinderd door protocollen en methoden die hun nut bewezen hebben? Is hun afwijzing van ‘methodisch werken’ niet tegelijkertijd een ontkenning van het belang van doelgericht- en planmatigheid? Wie doelgericht, methodisch en planmatig werkt, beschikt over een referentiekader om telkens eigen handelen te evalueren en bij te sturen. Wie zich alleen maar door z’n intuïtie laat leiden, leert niet van eigen fouten. Is een professionele voorkeur voor intuïtief werken misschien een symptoom van amateuristische zelfoverschatting en gemakzucht?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.