Professional governance

/

In een kamerbrief d.d. 19/7/2010 kondigt het ministerie van OCW aan dat de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) met ingang van 2011 zal worden omgevormd tot een coöperatie van de beroepsverenigingen van leraren. Na een halfjaar proefdraaien zal de coöperatie naar verwachting medio 2011 operationeel zijn. De samenwerkende partners zijn: het Platform van Vakinhoudelijke Vereni­gingen Voortgezet Onderwijs (VVVO), de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en de drie onderwijsvakbonden (AOb, CNV-O en CMHF). Het doel van de coöperatie is de kwaliteit van de leraar te verbeteren en de waardering, erkenning en inspiratie van de leraar te vergroten. Tegelijkertijd zal het Landelijk Plat­form Beroepen in het Onderwijs worden ontbonden. Het LPBO fungeerde de afgelopen vijf jaar als officieel adviesorgaan betreffende de kwalificatiestructuur van onderwijs­beroepen (competentieprofielen en bekwaamheidseisen).
De omvorming van SBL en de ontbinding van LPBO past in het OCW-streven ‘pro­fessional governance’ in het onderwijs­veld te versterken: de leraren moeten als professionele beroepsgroep meer verantwoordelijkheid nemen (en krijgen) om het eigen functioneren te reguleren. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Professional governance”

  1. Op de BON-site (10/3/2011) wordt bericht over de op- en inrichting van de Onderwijscoöperatie.