Professionele ruimte

/

Het ministerie van OCW heeft een onderzoek laten doen naar de mate waarin leraren/docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voldoende professionele ruimte gegund wordt. Uit een oogpunt van beroepsethiek is de professionele ruimte van groot belang: worden leraren/docenten niet belemmerd om overeenkomstig de geldende professionele ‘standards’ te handelen?
Het onderzoek is verricht door ResearchNed te Nijmegen en het resulterende rapport De zeggenschap van leraren is nu vrijgegeven. In een nieuwsbericht (15/9/2009) heeft het ministerie de resultaten samengevat. Zo is een opvallende uitkomst dat minder dan de helft van de MBO-docenten tevreden is over hun zeggenschap op het gebied van toetsing en beoordeling (p.19).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Professionele ruimte”

  1. Er wordt hard gewerkt aan het creëren van voldoende professionele ruimte voor leraren. Dat wordt bericht op de site Leerkrachtaanzet.nl (16/2/2010). De site is een initiatief van de Verenigde Bijzondere Scholen op Algemeen Bijzondere Grondslag (VBS), in samenwerking met de lerarenvakbond AOb en de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). De sociale partners werken sectorsgewijs aan de totstandkoming van een professioneel statuut, wat bijvoorbeeld in het MBO al gelukt is. En het ministerie werkt aan een wetsvoorstel Zeggenschap Leraren, dat begin januari de Raad van State gepasseerd is.
    UPDATE: Het wetsvoorstel 32396 is 3/6/2010 aan de Tweede Kamer aangeboden.

  2. Op initiatief van de VO-raad en de onderwijsvakbonden zijn vorig jaar discussiebijeenkomsten over professionele ruimte gehouden. Daarvan is nu verslag gedaan: De reis en de bestemming, op weg naar een [lokaal] professioneel statuut in het voortgezet onderwijs.