Publieke gezagsdragers

/

Leraren en schooldirecties zijn publieke gezagsdragers die, evenals politieagenten en ambulancebroeders, extra overheids­bescherming verdienen tegen onwillige en agressieve burgers. Dat is de stelling die geponeerd wordt in het recente boek Gezagsdragers (Boom 2012), geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij zijn geen gewone professionals (zoals huisartsen), maar ‘plichtprofessionals’. Bekleed met staats­gezag, behoort het tot hun taak mensen tot naleving van hun burgerlijke plichten te dwingen (in casu de leerplicht), dan wel voorwaarden te verbinden aan het honoreren van hun burgerlijke rechten (zoals hun leerrecht). In hoeverre klopt deze stelling?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Publieke gezagsdragers”

  1. In mijn recensie wijdde ik een kritische analyse aan een centrale vooronderstelling waarop het boek Gezagsdragers gebaseerd is, namelijk dat leraren publieke gezagsdragers zijn. Maar wat is nu de boodschap die in het boek verkondigd wordt jegens leraren? Het boek heeft de vorm van een lijvig manifest, dat echter van latenties aan elkaar hangt. Ik haal er de volgende boodschap uit:
    ‘Leraren van Nederland, wordt wakker! Laat u niet inkapselen door het idee dat u vriendelijk en klantgericht behoort te werken. U bent aangesteld om een publieke taak te vervullen en de publieke zaak te verdedigen. U handelt met een mandaat van de Staat, of in elk geval met een mandaat van de samenleving. U bent een publieke gezagsdrager en uit hoofde van uw mandaat moet u zo nodig dwangmiddelen inzetten om de burgers (de leerlingen en hun ouders) in het gareel te houden. U dient zich als plichtprofessional op te stellen: indien ze hun burgerlijke plichten verzaken, ligt het op uw weg hen te straffen of te doen straffen. Dat kan weerstanden en agressie oproepen. U mag van de Staat verlangen dat hij u daarbij rugdekking geeft.’
    Ik bestrijd niet dat leraren in het primair en secundair onderwijs een soort mandaat van de Staat hebben, maar ik verwijt de redacteuren dat ze geen enkele moeite hebben gedaan de vraag te beantwoorden hoe dat mandaat precies luidt en wat de grenzen ervan zijn.

  2. […] week schreef ik een recensie over het boek Gezagsdragers. In het slothoofdstuk van het boek geven de redacteuren een overzicht […]

  3. Bij herlezing van het blogbericht heb ik het gevoel dat er een paragraaf 2.4 ontbreekt. Heeft de school in het bekostigde onderwijs niet van de Staat de opdracht meegekregen te voorkomen dat een leerling blijft doormodderen in een studieloopbaan waarvoor hij niet geschikt is? Als hij of zij een leerjaar voor de tweede keer zou moeten doubleren, mag de school namens de Staat beslissen dat hij of zij niet langer aan de opleiding (op deze school) mag deelnemen.