Rol-analyse: de rollen van docenten

/

Vorig jaar heb ik een boekje geschreven (ISBN 978-90-811323-1-2): Onderwijsethiek, een literatuurstudie over professioneel handelen van docenten in het hoger onderwijs. In het boek worden vijftien ethische principes uitgewerkt, opgehangen aan even­zovele rollen en rolaspecten van docenten. Er worden vier kernrollen onderscheiden: Gids/coach, Examinator, Studentbegeleider en Aanbieder van een studiecontract.
Vervolgens heb ik samen met Albert Pilot op de Onderwijs Research Dagen 2007 een paper gepresenteerd waarin de keuze van de vijftien rollen en rolaspecten via een sociologische of sociaal-psychologische benade­ring verantwoord wordt. Uitgangspunt is dat beroepsethiek kan worden verduidelijkt door te kijken naar de rolverwach­tingen die relevante anderen op de docent afvuren. Het is een beetje een academische exercitie geworden, maar hopelijk is zo’n rol­analyse wel nuttig voor wie kapstokken zoekt om verder na te denken over onderwijs­ethiek. Ik zou het leuk vinden als iemand nog meer (eventueel concur­rerende) kapstokken zou kunnen bedenken die van belang zijn voor de beroepsethiek van docenten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.