Une morale laïque

/

Vandaag begint het Franse schooljaar. De nieuwe socialistische onderwijsminister heeft zijn ideeën ontvouwd over de vormingsdoelen van het schoolbestel (JDD 1/9/2012). Op 15 mei gaf de pasgekozen president François Hollande al een voorzet, toen hij plechtig verklaarde het erfgoed van Jules Ferry te zullen beschermen. Die 19e-eeuwse lands­bestuurder, voorvechter van de scheiding tussen Kerk en Staat, schreef in 1883 een Brief aan de Franse Leraren: het door de Republiek bekostigde onderwijs behoorde vrij te blijven van kerkelijke invloeden. Leerlingen moest dan ook een ‘morale laïque’ worden bijgebracht.
Maar wat moet je onder zo’n lekenmoraal verstaan? Ferry dacht dat weldenkende mensen daarover gauw overeenstemming konden bereiken. De hedendaagse socialisten willen echter voorkomen dat leerlingen door zo’n officiële lekenmoraal worden ingekapseld in autoritaire en geborneerde morele opvattingen. Daarom wil Vincent Peillon, de nieuwe onderwijsminister, dat scholen zich niet zozeer tot spreekbuis van de gevestigde morele orde maken. Zij moeten veeleer een vorming bieden zodat leerlingen zelf hun eigen ethische keuzes kunnen maken. Het gaat hem om een doorlopende leerlijn waar bij­voorbeeld mensen­rechten worden vóórgeleefd in de klas. Hij wil een soort humanistische vorming waarin gereflecteerd wordt op persoonlijke en gedeelde normen en waarden. Dat omvat veel méér dan burgerschapsvorming of sociale integratie. Binnenkort wordt een project gestart om deze uitgangspunten vóór 1/9/2013 uit te werken in het concrete onderwijsbeleid.
Bron: Le Monde (29/8/2012), VousNousIls (1/9/2012).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Une morale laïque”

  1. De centrum-rechtse oppositiepartij UMP slaat hard terug (VousNousIls 3/9/2012a, 3/9/2012b).

  2. […] ophangen in hun gebouwen (Le Monde 9/9/2013). Dit is een eerste stap van een overheidsproject om de morele en burgerschapsvorming op scholen te versterken vanuit het perspectief van een République Française die strak de hand […]