Zelfreinigend vermogen

November 2006 publiceerde Fontys-studente Martine van Deursen haar scriptie onder de titel: Hogeschool- en universiteits­­bladen: een eigen geluid of gedoemd tot echo van het bestuur? Ze signaleert dat de journalistieke onafhankelijk­­heid van de redacties onder druk staat. De bladen dreigen af te glijden tot glossy ‘corporate magazines’. Dat is niet goed voor het zelf­reinigend vermogen van een onderwijs­­instelling.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Zelfreinigend vermogen”