Engelstalig onderwijs

Engels als instructie- en communicatietaal voor Nederlandstalige leerlingen en studenten? Volgens de SCP-studie ‘Investeren in vermogen’ is het TTO (tweetalig voortgezet onderwijs) een belangrijke onder­wijsinnovatie ten behoeve van getalenteerde leerlingen. Jan Blokker junior (De Volkskrant 11-1-2007) is het daar niet mee eens; hij meent dat de moedertaal van leraren en leerlingen de voorkeur verdient als voertaal in het onderwijs.
In het kader van de internationalisering wordt door het Nederlandse hoger onderwijs eveneens op brede schaal Engelstalig onderwijs ingevoerd. Vooral om buitenlandse studenten te trekken. In hoeverre ver­zaken docenten hun professionaliteit als ze zonder voorbehoud aan deze ontwikkelingen toegeven?

Lees verder … (PDF)
  

8 reacties op “Engelstalig onderwijs”

  1. NRC-Handelsblad (13/5/2009) entameerde een lezersdiscussie over het gebruik van Engels als voertaal in het hoger onderwijs. De aanleiding was een artikel van Ger Groot (13/5/2009). Een paar dagen later deed Pieter Muysken een duit in het zakje (15/5/2009).

  2. In een kamerbrief (29/6/2009) heeft minister Plasterk een motie van het kamerlid Bosma beantwoord.
    UPDATE: In aansluiting daarop kwam de minister op 17/12/2009 met een kamerbrief. Zoiets van: de Engelse taalbeheersing van docenten is van voldoende niveau en er wordt hard gewerkt om dat beschamende niveau te verbeteren.

  3. Pingback: onderwijsethiek.nl
  4. Vier medewerkers van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (Acasa) van UvA en VU hebben een manifest opgesteld waarin ze pleiten voor het behoud van het Nederlands binnen hun instituut en meer in het algemeen binnen de faculteiten Geesteswetenschappen in den lande (Folia 27/10/2014). Half november zijn zij ook met een online-petitie gestart. Piet Gerbrandy licht het een en ander toe in het januarinummer van het maandblad Onze Taal.