21st Century Skills

/

Op de site PilotEd (1/5/2012) staat een ironisch overzicht van de overlevingsvaardigheden die leerlingen in het Amerikaanse onderwijs worden bijgebracht. Hoe zit dat in Nederland? Volgens Kennisnet, het expertisecentrum voor ICT in het Onderwijs, moeten leerlingen (naast Taal en Rekenen) zeven competenties verwerven om succesvol te functioneren in de 21e eeuw. Dat is een selectie uit langere lijsten die internationaal in omloop zijn, geïnventariseerd door de Twentse onderzoekers Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin (2010a, 2010b). Die lijsten zijn bedoeld als een hervormingsagenda voor het initiële onderwijs. Op de site van Leraar24 wordt een aantal scholen genoemd die serieus in die richting werken. Maar volgens de experts die door de Twentse onderzoekers geraadpleegd zijn, moet er nog heel wat denkwerk worden ver­richt voordat de ideeën van de hervormers in concreet onderwijsbeleid kunnen worden omgezet. De redactie van PilotEd is aan de andere kant begonnen: kritiek op het onderwijs anno nu.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.