Achterblijven in Amsterdam

/

Deze week heeft het SCO-Kohnstamminstituut (UvA) een rapport uitgebracht over het verwijsbeleid van de Amsterdamse basisscholen: 18% van de leerlingen wordt geadviseerd na groep 8 naar het LWOO (de leerwegondersteunende variant van het VMBO) door te stromen, en dat berust lang niet altijd op een gebrek aan intelligentie. In andere grote steden ligt het verwijspercentage veel lager. Het LWOO staat open voor kinderen met een leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar. Eén van de SCO-aanbevelingen is de leertijd voor achterstandsleerlingen in het basisonderwijs uit te breiden. Ze moeten dus wekelijks meer tijd en aandacht aan taal en rekenen besteden (eventueel ook buiten schooltijd) of een jaartje langer op de basisschool blijven. Maar de school loopt dan wel tegen allerlei regels op: vaste lessentabel, niet meer dan 3% ‘zittenblijvers’ in groep 3 t/m 8, schakel- of kopklassen uitsluitend voor leerlingen met ernstige taalachterstand. Eerder heeft ook de Onderwijsraad voor uitbreiding van de leertijd gepleit.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.