Actief burgerschap en sociale integratie

Sinds 2006 zijn basis- en middelbare scholen wettelijk verplicht actief burgerschap en sociale integratie van hun leerlingen te bevorderen. De Onderwijsinspectie ziet daarop toe. De Besturenraad van het Christelijk Onderwijs heeft zijn leden onlangs gewaarschuwd dat de naleving van de wettelijke verplichtingen met ingang van 1 februari strenger gehandhaafd zal worden. In hoeverre kunnen docenten en scholen bij dat strengere inspectietoezicht in conflict komen met hun beroepsethiek?
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “Actief burgerschap en sociale integratie”