AEL-stages op de mavo

/

In De Stentor (25/4/2008) bericht een blije vader over het Arbeids Ervarings Leren (AEL) op de VMBOt-afdeling van zijn zoon. De derdeklassers van het Almere College lopen een week stage bij een bedrijf of instelling en doen daarvan verslag in de klas. Iedereen enthousiast. Dat stukje loopbaangerichte vorming had vader gemist toen hij zelf op de mavo zat.
Een leerling die later het bedrijfsleven in wil, kiest een AEL-stage bij een bedrijf. En een leerling die een baan in de zorgsector ambieert, zal een stage bij een zorginstelling kiezen. Dat is andere koek dan de verplichte Maatschappelijke Stage (MS), 72 uur in het vrijwilligerswerk, die Balkenende-IV erdoor heeft gedrukt. De scholierenbond LAKS staat zeer kritisch tegenover het verplichte karakter van de MS. Welke leerdoe¬≠len worden ermee nagestreefd en hoe wordt getoetst of deze bereikt zijn? Hoe wordt gewaarborgd dat scholieren er wijzer van worden en niet slechts zinloos uren draaien achter de biertap van hun eigen voetbalclub? Hoe groot is het risico dat de leerzame arbeidsstages uit het curriculum verdrongen worden of dat het reservoir van schaarse stageplaatsen voor arbeidsstages bij instellingen en bij de overheid wordt leeg­gezogen door de verplichte MS? Blogger Frank Rijneveen geeft daarvan overtuigende voorbeelden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.