Afscheid: waarom, waarheen …

/

Middelbarescholier PPP123 zit met een vervelend gevoel: een geliefde leraar is van de ene dag op de andere vertrokken. Hij schijnt ontslagen te zijn, maar niemand weet waarom. Hoe komen we daar meer over te weten? Op het forum (Goeie Vraag 30/10/2011) wordt gesteld dat de werkgever niet verplicht, en misschien zelfs niet bevoegd, is de leerlingen daar­over in te lichten. Anderen menen echter dat de school wel een ethische plicht heeft hun enige opheldering te verschaffen (tijdelijk contract niet verlengd? gedwongen ontslag of op eigen verzoek? overgeplaatst naar andere vestiging?) en dat het hun in elk geval vrij staat zelf contact met de betrokkene te zoeken.
Maar wordt daarmee voldoende tegemoetgekomen aan dat vervelende gevoel? De leerlingen hadden een goede band met de betrokken leraar. Behoort het dan niet tot een gezond pedagogisch schoolklimaat dat zij in de gelegenheid worden gesteld op passende wijze afscheid van hem te nemen? Gut, dat hadden we niet verwacht, we vinden het erg dat u weggaat, waarom hebt u daartoe besloten, waar gaat u naar toe? De vraag rijst of de klassementor niet het initiatief zou moeten nemen om zoiets te organiseren. Men kan zelfs poneren dat ‘de kunst van het afscheid nemen’ tot de sociale­vormingsdoelen van de school gerekend moet worden. Zowel jegens leraren die tussentijds of aan het eind van het schooljaar vertrekken, als ook jegens leer­lingen die de school voortijdig verlaten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.