Afstuderen in tweetallen

/

In vele hogescholen en universiteiten kunnen twee studenten desgevraagd samen afstuderen in een duoproject. De visitatie­commissies van de NVAO stellen daarbij wel als eis dat de taken binnen het duo zodanig worden verdeeld dat beide studenten los van elkaar op hun prestaties beoordeeld kunnen worden. Maar er zijn opleidingen, zoals bij de Avans Hogeschool, waar afstudeerders verplicht worden in duo’s te werken (Punt Avans 17/4/2014, Fok 14/8/2016). Ook in het voortgezet onderwijs zijn er scholen waar de profielwerkstukken in principe in tweetallen gemaakt moeten worden (Scholierenforum 14/3/2016). Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n duoproject?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Afstuderen in tweetallen”

  1. Ziehier nog een denkbeeldige casus ad 5.4, die echter deels op historische gegevens gebaseerd is (Onderwijsethiek 9/3/2014). Hbo-studente Marina werkt in een seksshop en wil na haar afstuderen doorgroeien naar een managementfunctie in deze branche. Volgens de Onderwijs- en examenregeling van haar opleiding moeten afstudeerprojecten in tweetallen worden gedaan, maar zij tracht dispensatie van deze regel te krijgen op grond van haar academische vrijheid: zij wil haar afstudeerproject in een pornoproductiebedrijf doen en het bedrijf is daarmee akkoord gegaan, maar ze kan in haar jaargroep geen duopartner vinden voor het geambieerde project.

  2. Ziehier een voorbeeld van de zorgvuldige wijze waarop het College van Beroep voor de Examens van de Avans Hogeschool met een klacht van een autistische student, enigszins vergelijkbaar met 5.2, omgaat (Punt Avans 20/5/2015).

  3. Volledigheidshalve kunnen we nog twee mogelijke nadelen toevoegen (5.5 en 5.6):
    5.5 Ik ambieer een baan bij bedrijf/instelling X. In 2006 heeft de Vereniging Hogescholen (de toenmalige HBO-raad) samen met VNO/NCW en MKB-Nederland een Stagecode opgesteld, die door deze drie partijen is ondertekend. In de Toelichting bij deze Code (p.8) wordt uitdrukkelijk gesteld dat beroepsopleidende en afstudeerstages voor stagebiedende bedrijven en instellingen mede ‘(kunnen) functioneren als een informeel wervingskanaal: (wanneer) een stageperiode wederzijds goed is bevallen, kan dit na afstuderen werken als een opstap naar een eerste baan, (als) zich in het stagebedrijf een vacature voordoet.’ Omgekeerd kunnen stages dus voor studenten functioneren als een informeel sollicitatieproces. Een nadeel van duoprojecten is dat de student geen soloproject bij bedrijf X kan lopen om zijn sollicitatiekansen te optimaliseren of dat hij überhaupt niet de mogelijkheid krijgt bij bedrijf X op stage te gaan.
    5.6 U handelt in strijd met de Stagecode-2006. In artikel 7 van genoemde Stagecode zijn de drie partijen overeengekomen dat men ernaar streeft ‘de stagemarkt open en flexibel te houden’ (zodat bedrijven/instellingen gelijke kansen hebben om succesvol op de stagemarkt te opereren). Met het oog daarop ‘dienen potentiële stageplaatsen door de hogeschool alleen beoordeeld te worden op geschiktheid en relevantie voor de betreffende opleidingen. Dit geldt zowel voor stageplaatsen die de hogeschool zelf werft, als stageplaatsen die ondernemingen aanbieden of die ondernemende studenten zelf aandragen. De criteria waarop de stageplaats op geschiktheid wordt beoordeeld, maken onderdeel uit van de kwaliteitszorg rondom de stage.’ Een nadeel van duoprojecten kan zijn dat de toegankelijkheid van de stagemarkt voor sommige bedrijven/instellingen wordt belemmerd. Vergelijk mijn blogberichten over vrije stagekeuze (30/11/2011), over de stageplannen van een student-ondernemer (14/8/2016) en een stage in de pornobranche (9/3/2014).