Algemeen Bruikbare Werknemers

/

In de eindtermen van het MBO, HBO en W.O. prijken tegenwoordig niet alleen vakspecifieke bekwaamheden, maar ook competenties op het gebied van samen­werken en communiceren, creativiteit, besluitvaardigheid, leiderschap, nieuws­gierigheid, etcetera. TUE-medewerker en BON-secretaris Paul Bezembinder vindt dat geen goed idee (Science Guide 19/6/2008). Hij kan dus niet volmondig instemmen met een NVAO-accreditatiekader waarin geëist wordt dat ‘de eindkwalificaties mede ontleend [zijn] aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties’ en dat de gediplomeerde bijvoorbeeld in staat is ‘om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.’ Bezembinder richt zijn pijlen niet op het streven dat studenten in hun studie gevormd worden op het gebied van algemene (c.q. academische) vaardigheden. Hij verzet zich tegen het idee dat dergelijke vaardigheden deel uitmaken van het examenprogramma en dat dus alleen diegenen het diploma verdienen die zich als Algemeen Bruikbare Werknemer gekwalificeerd hebben.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.