Alleen met de deur open

/

In de Amerikaanse staat Missouri is een wet aangenomen die digitaal contact tussen leraar en leerling aan banden legt. De bedoeling van deze zogeheten ‘Missouri Face­book Act’ is te voorkomen dat er intieme relaties ontstaan: digitale communicatie is prima, mits er garanties zijn ingebouwd dat de relatie professioneel blijft. Maar het probleem is dat de professionele vertrouwensrelatie door pottekijkers verstoord kan worden. Tevens wordt het didactisch gebruik van sociale media belemmerd. De lerarenorganisatie spande een kort geding aan en de rechter heeft de invoering van de wettelijke regels inmiddels opgeschort voor wat betreft persoonlijke communi­caties via buitenschoolse media. Ook de gouverneur van de staat Missouri wil bij nader inzien dat de wettelijke regels heroverwogen worden.
Bron: Huffington Post 3/8/2011, 26/8/2011.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.