Analfabetisme op school

/

Een dag of tien geleden publiceerde de Rekenkamer een kritisch rapport over de bestrijding van analfabetisme onder Nederlandse volwassenen. Maar volgens Edien Bartels is het probleem nog veel erger (Volkskrant 28/4/2016). Uit het driejaarlijkse PISA-onderzoek (2013 p. 72) blijkt namelijk dat bijna één op de zeven Nederlandse jongeren op vijftienjarige leeftijd tot de laag­geletterden behoort: afgemeten aan het referentieniveau 2F heeft hij of zij nog niet de leesvaardigheid verworven die nodig is om met vrucht te kunnen deelnemen aan het onderwijs en aan de maatschappij.
Dat komt volgens Bartels door de inrichting van het basisonderwijs. In principe verlangt de overheid dat vijfjarige kinderen die vóór 1 januari zes worden, reeds direct na de zomer­vakantie (ongeacht hun schoolrijpheid) naar groep 3 overstappen, en dat alle leerlingen van groep 3 na zes jaar drempelloos naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Men vindt het nor­maal dat de kern­doelen van het basisonderwijs door 25% van de leerlingen niet gehaald wor­den en dat velen in groep 8 dus qua leesvaardigheid bij lange na niet het referentieniveau 1F bereikt hebben.
Edien Bartels deed deze oproep al eerder (NRC 3/10/2007): geef ieder kind (autochtoon en allochtoon) de nodige tijd om op de basisschool te leren lezen, schrijven en rekenen en laat ze niet vertrekken voordat ze die basis­vaardigheden onder de knie hebben. Als leerkracht is het je professionele beroepseer te na dat je aan het eind van de basisschool halve analfabeten aflevert.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Analfabetisme op school”

  1. Edien Bartels deed in haar werkzame leven cultureel-antropologisch onderzoek onder niet-Westerse immigranten. Het NRC-artikel schreef zij eertijds samen met Francisca Greiner, intern begeleider bij een basisschool in Amsterdam-West. Zelf was ze verbonden aan een voorleesprogramma op die basisschool. Ik schreef toentertijd een blogbericht n.a.v. hun artikel (6/10/2007).

  2. Met voldoende training kan (bijna) ieder kind op de basisschool de nodige competenties in lezen, schrijven en rekenen verwerven. Zie bijvoorbeeld een recent artikel in de NRC (http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/05/slecht-onderwijs-veel-dyslexie-1597923 d.d. 5/3/2016).