Andere schooltijden (II)

/

Hoe staat het met de invoering van andere schooltijden in het basisonderwijs (zoals het continurooster of het vijfgelijkedagen­model)? Het bureau DUO-Onderwijsonderzoek heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van een vragenlijstonderzoek onder schoolleiders (6/12/2016a, 6/12/2016b). Daarover werd bericht door De Volkskrant (VK 6/12/2016a). Tevens schreef Kaya Bouma vanuit de Economieredactie een achtergrondartikel over de voor- en nadelen van de onderscheiden roostermodellen, onder de titel Nu blijft de groep in haar ritme (VK 6/12/2016b). Pedagoog Martin van Rooijen reageerde met een lezersbrief (VK 7/12/2016) waarin hij bezwaar maakte tegen Bouma‚Äôs tendentieuze voorstelling van zaken. Zij legt de nadruk op de bedrijfs­economische belangen van de school en de belangen van de (werkende) ouders, maar ze gaat voorbij aan de belangen van het kind. Haar belangrijkste omissie is dat ze slechts vier roostermodellen onderscheidt. Van Rooijen vraagt aandacht voor een vijfde optie. Hij breekt namelijk een lans voor de moderne variant van het traditionele schoolrooster: een ruime lunchpauze (minimaal een uur) die door de school gefaciliteerd wordt met tussen­schoolse opvang. Het voordeel daarvan is dat de gedisciplineerde les- en huiswerkdag onderbroken wordt door een recreatieperiode waarin de scholieren in pure vrijheid samen buiten spelen.
Zie ook: Onderwijsethiek.nl (18/6/2009, 21/6/2011, 23/3/2014). En zie voor teenagers: 12/10/2014.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Andere schooltijden (II)”

  1. In een recent artikel (Onderwijsblad 11/12/2019) komt de AOb met kritiek op het continurooster: de leerkrachten krijgen te weinig pauze.

  2. DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft in 2019 opnieuw uitgezocht hoe het staat met de ontwikkeling naar andere schooltijden in het basisonderwijs. Begin maart 2020 heeft zij daarover gerapporteerd.