Andere schooltijden

/

De PO-raad behartigt de belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs. Onlangs berichtte de raad (20/6/2011) dat inmiddels één op de zeven basisscholen het weekrooster heeft aangepast. Nadere gegevens zijn te vinden in de Monitor Andere Schooltijden. De meeste scholen kiezen voor bekorting van de middagpauze (continurooster), waarbij tegenwoordig ook steeds vaker de vrije woensdagmiddag wordt afgeschaft (continurooster plus gelijke-dagenmodel). Maar er zijn ook scholen die de middagpauze juist verlengen (bioritme-model), die de lesuren integreren in een dag­arrangement (brede school met BSO), of die onder handhaving van de traditionele middagpauze zowel de woensdag- als de vrijdagmiddag vrijroosteren (Hoorns model).
De algemene trend is evenwel: invoering van een continurooster met korte middag­pauze en vijf gelijke lesdagen. Maar is dat ook in het belang van de leerling? In de Monitor is aan scholen gevraagd wat hun motieven voor andere schooltijden zijn en welke effecten ze ervan verwachten. De rapporteurs hebben de antwoorden echter niet uitgesplitst naar de vijf modellen die hierboven onderscheiden zijn. We komen dus slechts te weten welke voordelen men verwacht te realiseren door af te stappen van het traditioneel weekrooster, terwijl we in het ongewisse worden gelaten over het ‘voordelige’ alternatief dat de respondenten voor ogen hebben.
Vorig jaar maakten de voorvechters van andere schooltijden het nog bonter. Zij hadden een argumentenkaart laten maken door een onafhankelijk onderzoeksbureau (de Argumentenfabriek): wat zijn de voor- en nadelen van handhaving van het tra­di­tioneel weekrooster? Maar om onverklaarbare redenen beschouwden de opdracht­gevers het continurooster met verkorte middagpauze als één van de verschijnings­vormen van een traditioneel weekrooster. De onderzoekers zijn daarmee blijkbaar akkoord gegaan en zij lieten de voor- en nadelen van de verkorte middagpauze dus buiten beschou­wing! Ik sta niet bij voorbaat afwijzend tegenover een continurooster (al dan niet met een gelijke-dagenmodel), maar ik zou graag willen weten of de verkorting van de middagpauze in het belang van de leerling is. Lieve PO-raad, aan­genomen dat jullie niet alleen de belangen van de schoolbesturen maar ook die van de leerlingen behartigen, zouden jullie dan over deze kwestie alsnog een eerlijke argumentenkaart willen laten maken?
Zie ook: Het dagritme van de scholier (met vijf updates).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

7 reacties op “Andere schooltijden”

  1. Om precies te zijn: wat ontbreekt is een argumentenkaart betreffende de volgende kwestie. Wat zijn de voor- en nadelen VOOR DE BASISSCHOLIER (qua leerprestaties en welbevinden) als de middagpauze tussen het ochtendlesblok en het middaglesblok gereduceerd wordt VAN vijf kwartier NAAR twee (of eventueel drie) kwartier?

  2. Een basisschool in Losser is overgestapt naar een continurooster, bericht het Twente Journaal: tussen de middag klassikaal een half uur lunch waarna een half uur vrij spelen. ‘Dit geeft meer rust voor de kinderen en vele ouders vinden zo’n schooldag prettig in verband met onder andere de werktijden’, zegt de school. Wat bedoelt u? Hebben ze op die manier voldoende rusttijd of bedoelt u alleen dat ze rustiger zijn als het middaglesblok begint?

  3. De openbare montessorischool Jan Vermeer in Delft heeft een continurooster met vijf gelijke dagen. Reinout van Brakel (16/4/2012) geeft een link naar hun argumentenkaart.

  4. In de USA komt steeds meer kritiek op het continurooster (Education News 4/9/2012).

  5. Het Overblijfmagazine (29/6/2015) geeft zes redenen om niet over te gaan tot invoering van het continurooster.

  6. De SP stelt Kamervragen over de (vrijwillige) ouderbijdrage voor de kosten van de overblijfjuf in scholen met een continurooster (3/11/2015).
    UPDATE: De staatssecretaris antwoordt dat die kosten in principe door de school moeten worden gedragen, maar dat het haar vrij staat een vrijwillige bijdrage aan de ouders te vragen (23/11/2015).

  7. […] Andere schooltijden (II) […]