Anna van Rijn certificeert competenties

/

Het is ruim vijftig jaar geleden dat ik eindexamen deed. Hoe gaat dat eigenlijk tegen­woordig op school? Nog steeds met overgangsrapporten, en als je gemiddeld op een zes staat, word je naar de volgende klas bevorderd? Ik denk van wel, want er wordt een blij persbericht uitgestuurd als Anna van Rijn, een scholengemeenschap in Nieuwegein, iets anders doet. Zij gaat speciale certificaten uitreiken om te bevestigen dat haar leerlingen bepaalde leerdoelen bereikt hebben. Als ze de beoogde competentie echt onder de knie hebben, dan krijgen ze bij Anna van Rijn een certificaat. Dat is bedoeld als een brevet van bekwaamheid, net zoals een rijbewijs, een zwemdiploma, een EHBO-diploma of een certificaat Lastechniek. Certificerings­systemen werken met het principe van Mastery Learning: hier worden geen zesjes geaccepteerd. Je krijgt pas een certificaat als je het leerdoel voor de volle 100% bereikt hebt.
Even een zijpad: een huisgenoot van mij studeerde Farmacie. Het kostte hem tien jaar om zijn apothekersdiploma te halen, maar daar heb ik het nu niet over. Het bijzondere was dat de aanstaande farmaceuten gestimuleerd werden na vier jaar het examen Apothekers­assistent af te leggen: een maatschappelijk erkend beroepscertificaat. Dat kostte hun wat extra inspanning, maar de psychologische opbrengst was groot: hiermee bewijs je dat je, wat competenties betreft, alvast een mijlpaal bereikt hebt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.