Allochtone wereldburgers

/

Op 18 mei heeft het Koning Willem I College, een MBO-instelling in Den Bosch, een convenant gesloten om in de komende drie jaar 45 studenten een buitenlandse stage te laten lopen bij Nederlandse bedrijven in Marokko. Dat is een succes voor het Bossche promotieteam Pashja: een werkgroep van allochtone studenten die binnen KW-I het tekort aan stageplaatsen voor allochtone studenten tracht aan te pakken. In kleurrijk Nederland zijn ettelijke promotieteams aan het werk, maar dit logistiek complexe KW-I project heeft landelijke bekendheid gekregen. Waarom is het belang­rijk dat allochtone studenten gelegenheid krijgen zo’n buitenlandse stage in het land van herkomst te ondernemen?
Lees verder… (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.