Bacheloropleidingen zonder BSA

/

Bijna alle wo- en hbo-opleidingen in den lande hanteren een Bindend StudieAdvies: studenten worden uit de bacheloropleiding verwijderd als ze in hun eerste verblijfsjaar niet genoeg studievoorgang weten te boeken. Zoals in een eerder blogbericht (4/9/2018) te lezen valt, staat minister Van Engelshoven zeer kritisch tegenover de huidige BSA-praktijk. Oorspronkelijk was het BSA namelijk bedoeld om ongeschikte studenten heen te zenden, maar in de laatste decennia is de BSA-norm gaandeweg door faculteiten op­gehoogd om studenten meedogenloos achter de vodden te zitten (en werkstudenten te weren).
Maar in de Maastrichtse faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen gelden schappelijker regels. Bijvoorbeeld voor de studenten Geneeskunde: niemand wordt weg­gestuurd, eenmaal behaalde studiepunten blijven geldig, en als je in het eerste verblijfsjaar minimaal 33 van de 60 studiepunten hebt behaald, kun je voorwaardelijk tot het programma van het tweede cursusjaar worden toegelaten.
De faculteit Business, Media en Recht van de hogeschool Windesheim gaat met ingang van komend studiejaar ook die kant op (WIN’ 16/5/2019, 6/6/2019): je wordt niet weggestuurd en eenmaal behaalde studiepunten blijven staan. Maar bij BMR wordt een zeer hoge toe­latingsdrempel tot het tweede cursusjaar gehanteerd. Pas als je 54 van de 60 propedeutische studiepunten hebt gehaald, mag je (naast het resterende propedeuseprogramma) aan het tweede cursusjaar beginnen. Wie daaronder zit, wordt dus met gedwongen leegloop geconfronteerd. Dat beantwoordt nauwelijks aan het beleidsperspectief dat het College van Bestuur van Windesheim voor ogen heeft gestaan (WIN’ 17/1/2019a, 17/1/2019b, 28/2/2019, 28/3/2019, 1/4/2019).
Een veel positievere insteek wordt gekozen in de opleiding Huidtherapie van de Hogeschool Utrecht (Trajectum 17/6/2019, 7/2/2018). Evenals bij de Geneeskunde in Maastricht kent deze opleiding toelatingsselectie aan de poort (decentrale selectie op grond van een numerus fixus), hetgeen een nadere propedeutische selectie minder urgent maakt (Holleman 25/2/2013, 1/9/2014). Het bindend studieadvies wordt met ingang van het komende studiejaar afgeschaft. De studenten worden begeleid in hun individuele studieplanning. Een strikte drempel is slechts dat studenten niet aan hun derdejaarsstage mogen beginnen voordat alle 60 prope­deutische studiepunten vergaard zijn.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.