Badass Teachers Association

/

Het is een groeiende groep leraren in de Verenigde Staten. Ze noemen zich de Badass Teachers. Met die geuzennaam profileren ze zich als ‘tough guys and gals’, ‘cool and self-confident’, die bereid zijn vuile handen maken en te knokken om de belangen van hun achterstandsleerlingen te verdedigen. Half juni hebben ze een (besloten) Facebookgroep opgericht die inmiddels 15.000 volgers telt (Education Week 20/6/2013). ‘This is for every teacher who refuses to be blamed for the failure of our society to erase poverty and inequality, and refuses to accept assessments, tests and evaluations imposed by those who have contempt for real teaching and learning’, kondigen ze op hun website aan (24/6/2013). Why I love Badass Teachers, vraagt initiatiefnemer Mark Naison (20/6/2013). Omdat ze als professionals hun stinkende best doen om hun leerlingen op te vangen en passend onderwijs te geven, terwijl ze vervolgens stank voor dank krijgen: ‘zwakke’ scholen dreigen te worden gesloten en zij zelf dreigen ontslagen te worden onder het mom dat ‘No child should be left behind’.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Badass Teachers Association”

  1. Laura Thomas beproeft een definitie van ‘badass teachers’ (kloteleraren), oftewel leraren met kloten (Education Week 29/4/2014).