Basale leervoorwaarden

/

Het is de taak van schooldirecties een omgeving te creëren waarin leraren kunnen onderwijzen en leerlingen kunnen leren. Dat was het uitgangspunt van Von Sheppard, die jaren geleden de turnaround leidde van Dayton’s Bluff, een zeer zwakke basis­school in een voorstad van Minneapolis. Karin Chenoweth is het volmondig met hem eens, maar ze benadrukt dat men niet kan volstaan met het crëeren van een schoolcultuur waarin de leerling zich gerespecteerd voelt (Huffington Post 13/9/2013). Het gaat ook om het scheppen van leervoorwaarden die nog basaler zijn. Als voorbeeld noemt ze het feit dat te vele middelbare scholieren aan het begin van het schooljaar moeten constateren dat er niets van hun rooster klopt. Dit voorbeeld vormt een mooie uitdaging voor de Nederlandse leraar: zijn er ook bij ons ‘basale leervoorwaarden’ die nogal eens onvervuld blijven? Ik kom tot een twaalfdelige checklist, maar ik geef deze graag voor beter.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.