Basisbeurs exit: ingediende amendementen

/

De afschaffing van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs wordt in plenaire zitting door de Tweede Kamer behandeld op dinsdag 4 november (vanaf 16:20 uur) en woensdag 5 november (vanaf 16:30 uur). Als ik het goed begrijp zijn tot nu toe de volgende amendementen ingediend:
#50 ipv #10. Carola Schouten (CU): studenten die een meerjarige masteropleiding volgen, worden gecompenseerd door kwijtschelding van een deel van hun studieschuld.
#51 ipv #11. Carola Schouten (CU): uitwonende studenten die door functiebeperking in hun studie vertraagd raken, worden gecompenseerd door kwijtschelding van (niet 1200 euro maar) 3300 euro van hun studieschuld.
#19. Jasper van Dijk (SP): studenten die momenteel een bacheloropleiding volgen, behouden hun prestatiebeurs bij doorstroming naar een masteropleiding (conform het advies van de Raad van State).
#52 ipv #20. Jasper van Dijk (SP): studenten die een méérjarige masteropleiding volgen, worden gecompenseerd door kwijtschelding van een deel van hun studieschuld.
#53 ipv #21. Jasper van Dijk (SP): studenten die door bijzondere omstandigheden (zoals functiebeperking) in hun studie vertraagd raken, worden gecompenseerd door verlenging van de prestatiebeurs en kwijtschelding van een deel van hun studieschuld.
#54 ipv #22. Jasper van Dijk (SP): student-bestuurders idem (zie #21).
#55 ipv #23. Jasper van Dijk (SP): topsporters idem (zie #21).
#24. Mohammed Mohandis c.s.: draagkrachtige schuldenaren lossen maandelijks minimaal 5 euro (en niet minimaal 45 euro) van hun studielening af.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Basisbeurs exit: ingediende amendementen”

 1. #27. Jesse Klaver c.s.: hogeronderwijsstudenten hebben ook vóór hun 18e verjaardag recht op studiefinanciering (waaronder de OV-kaart).
  #56 ipv #29. Jasper van Dijk (SP): deelnemers aan pre-master schakelprogramma’s idem (zie #21).
  #30. Roelof Bisschop (SGP): studenten die hun bacheloropleiding met maximaal één jaar studievertraging voltooien, krijgen een kortstudeerbonus in de vorm van kwijtschelding van een deel van hun studieschuld.

 2. #33. Norbert Klein (50PLUS/Klein): het voucher ad 2000 euro dat afgestudeerden voor de bekostiging van bij- of nascholing ontvangen, is waardevast.
  #57 ipv #34. Jasper van Dijk (SP): studenten die wachtjaren oplopen door afwijzing bij loting of decentrale selectie idem (zie #21).
  #35. Norbert Klein (55PLUS/Klein): studerende 55-plussers worden in de gelegenheid gesteld een studielening te sluiten om hun collegegeld te betalen.
  #36. Norbert Klein (55PLUS/Klein): en áls er dan een leeftijdsgrens moet worden aangebracht, maak er dan 60 jaar van.
  #47. Roelof Bisschop (SGP): alle ouders kunnen rekenen op kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar.

 3. #48. Roelof Bisschop (SGP): de verhoging van het wettelijk collegegeld voor tweede studies (instellingscollegegeld) wordt afgeschaft.

  Gisteren heeft de minister in een Kamerbrief gereageerd op de ingediende ammendementen: #10-11, #14-15-16 en 26 (niet vermeld in mijn blog), ##19 t/m 24, #27 (inmiddels aangevuld met #47), #28 (niet vermeld in mijn blog, inmiddels vervangen door #44), #29-30, #31-32 (inmiddels vervangen door #35-36), #33-34.

 4. Zoals verwacht is het wetsontwerp vandaag door de Tweede Kamer aangenomen. Afgezien van de nummers 16, 24, 27, 33 en 49 zijn alle amendementen verworpen. Dat betreft dus ook de verbeterde cohortgarantie voor zittende studenten (#19), de compensatie voor deelnemers aan meerjarige masteropleidingen (#50 en 52) en de verhoogde compensatie voor gehandicapten (#51 en 53). Elementaire overwegingen van rechtvaardigheid heeft de Tweede Kamer laten wijken voor de economische belangen van de BV Nederland. Bovendien is er met hele en halve leugens gestrooid: de Staat wil niet langer meebetalen aan het levensonderhoud van studenten (behoren collegegeld en studiekosten tot het levensonderhoud???), u kunt natuurlijk ook werken naast uw studie (garandeert de wetgever dat deeltijd- en werkstudenten met ingang van volgend jaar gelegenheid krijgen de opleiding in een aangepast tempo te doorlopen???), de afgestudeerden van universiteiten en hogescholen verdienen anderhalf tot twee maal zoveel als hun cohortgenoten (wil de minister dat nog even voorrekenen???), en u hoeft jaarlijks slechts een gering percentage van uw inkomen aan rente en aflossing te betalen (geldt dat ook als het inkomen van mijn partner hoger is dan het mijne???).

 5. Peter Kwikkers spuugt zijn gal (Science Guide 13/11/2014).