Basisonderwijs: minimum-eindtermen ontbreken

/

In Nederland wil men dat je ’t leuk hebt op de basisschool. Of iedere leerling de ‘basics’ onder de knie krijgt, vindt men minder belangrijk. Hanne Obbink (Trouw 24-4-2007) vertelt hoe dat komt: ‘Het enige waaraan scholen zich moeten houden zijn de zogeheten kerndoelen. Daarin heeft de overheid vastgelegd welke onderwerpen op school aan de orde moeten komen. Maar over het niveau dat de leerling per onderwerp moet bereiken, zijn die kerndoelen heel vaag. Ooit [in 1999] heeft de Onderwijsraad daarom voorgesteld om naast kerndoelen ook leerstandaarden op te stellen; daarin wordt wél vastgelegd welk niveau leerlingen moeten halen. Maar dat voorstel stuitte op verzet uit het basisonderwijs zelf en verdween in een diepe bureaula.’ Het onderwijs is leuk en de leerlingen zijn tevreden, maar ze zijn voor de rest van hun leven gehandicapt. 

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Basisonderwijs: minimum-eindtermen ontbreken”

  1. […] Vandaag praat staatssecretaris Dijksma met het onderwijsveld over de concept-notitie Scholen voor Morgen d.d. 13/11/2007. Het basisonderwijs moet ‘back to the basics’: taal en rekenen. Ik ben niet thuis in deze onderwijssector en de notitie is voor mij dan ook grotendeels acadabra. Dat geeft me de vrijheid om domme vragen te stellen. Ik heb begrepen dat het Nederlandse basisonderwijs tot nog toe geen minimum-eindtermen kent. Ooit heeft de Onderwijsraad aanbevolen daarin verandering te brengen en vaste leerstandaarden vast te stellen die in groep 8 bereikt moeten worden. Voor mij als leek houdt dat in dat leerlingen het recht moeten krijgen om een klas te doubleren als het ernaar uitziet dat ze de minimum-eindtermen niet zullen bereiken. In ‘Scholen voor Morgen’ wordt een nieuwe term geïntroduceerd: vaste referentieniveaus. Die term komt uit de koker van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen. Heb ik goed begrepen dat daarmee het beleidsidee van minimum-eindtermen verlaten wordt en dat het basisonderwijs ook in de toekomst een substantieel percentage functioneel-analfabeten mag blijven afleveren? En zou ik mogen weten in hoeverre deze beleidslijn op budgettaire overwegingen berust? […]