Basisonderwijs: minimum-eindtermen ontbreken

In Nederland wil men dat je ’t leuk hebt op de basisschool. Of iedere leerling de ‘basics’ onder de knie krijgt, vindt men minder belangrijk. Hanne Obbink (Trouw 24-4-2007) vertelt hoe dat komt: ‘Het enige waaraan scholen zich moeten houden zijn de zogeheten kerndoelen. Daarin heeft de overheid vastgelegd welke onderwerpen op school aan de orde moeten komen. Maar over het niveau dat de leerling per onderwerp moet bereiken, zijn die kerndoelen heel vaag. Ooit [in 1999] heeft de Onderwijsraad daarom voorgesteld om naast kerndoelen ook leerstandaarden op te stellen; daarin wordt wél vastgelegd welk niveau leerlingen moeten halen. Maar dat voorstel stuitte op verzet uit het basisonderwijs zelf en verdween in een diepe bureaula.’ Het onderwijs is leuk en de leerlingen zijn tevreden, maar ze zijn voor de rest van hun leven gehandicapt. 

Eén reactie op “Basisonderwijs: minimum-eindtermen ontbreken”