Bedank je leraar

/

In de Verenigde Staten organiseert men jaarlijks begin mei de Teacher Appreciation Week, die op de dinsdag culmineert in de Dag van de Leraar. In Australië daarentegen valt de Teachers’ Day eind oktober. In beide landen is dat is een logische keuze: als de zomervakantie nadert, is er aanleiding de leerlingen in de gelegenheid te stellen de leraren te bedanken voor hun inspanningen.
En hoe zit dat bij ons in Nederland? Wij houden ons aan 5 oktober, de datum die door de Unesco is aangewezen als Internationale Dag van de Leraar. Op die dag worden bij­voorbeeld in nationaal verband de Leraren van het Jaar verkozen. Maar malle bestuurders hebben bedacht dat leerlingen op die dag ook bedankjes moeten uitdelen aan hun leraar. Met het oog daarop is de lokale viering dit jaar naar maandag 7 oktober verschoven. Tevens is een speciale landelijke website Bedank je Leraar opgetuigd. Dat slaat natuurlijk nergens op: van leerlingen wordt verwacht dat ze hun leraar of leraren bedanken bij wie ze misschien net zes weken in de klas zitten! En afgezien daarvan is het nogal raar dat de school en het lerarencorps, daartoe aangezet door landelijke instanties, een viering zouden organiseren om zichzelf door de leerplichtige leerlingen te laten bedanken. Kan je dan niet beter iets organiseren waarbij de liefde van beide kanten komt?
Nederlandse basisscholen kiezen bijvoorbeeld voor een ruiltransactie. De meesters of juffen trakteren op hun verjaardag en worden bij die gelegenheid in het zonnetje gezet. Vele basisscholen geven er in dat verband de voorkeur aan deze verjaars­festiviteiten op één jaarlijkse Meester- en Juffendag te concentreren, veelal tegen het eind van het schooljaar. Na de verjaarstraktatie in ontvangst te hebben genomen geven de kinderen van hun appreciatie blijk met een tekening of een gezamenlijk cadeautje. Eventueel kan men zelfs het verjaarsgevoel verlaten en veeleer een soort afscheidsceremonie organiseren waar leraar en leerlingen in dankbaarheid terugblikken op de wederzijdse samenwerking van het afgelopen schooljaar.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Bedank je leraar”

  1. Er is nog een ander aspect aan het faciliteren van dankbare plichtplegingen van leerlingen en hun ouders jegens de leraar: het professionele integriteitsbeleid. Leraren oefenen, of ze nu willen of niet, macht over hun leerlingen uit. Dankbetuigingen en bijkomende cadeautjes kunnen dus ontaarden in ruiltransacties om voortrekkerij te bewerkstelligen c.q. belonen of om achterstelling te voorkomen. Zie 1, 2, 3.

  2. Leraar Ton van Haperen (NRC 3/10/2013) vindt zijn beroepsmatige bezigheden gewoon een baan. Geen bedankjes s.v.p., maar drank en sigaren zijn natuurlijk altijd welkom.

  3. De overheidscampagne Bedank je Leraar schiet zijn doel voorbij. Dat moest een wakkere televisieploeg van PowNews (7/10/2013, 8.48″) constateren. Hun straatinterviews onder mbo-leerlingen leverden geen bedankjes maar verwensingen op (AD 11/10/2013).