Beetje dom

/

Marc van Oostendorp werkt aan de Radboud Universiteit en aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Akademie. Hij is hoog­leraar Nederlands en Academische Communicatie. Op 1 april heeft hij niets van zich laten horen. Maar op 2 april schreef hij een column in het online tijdschrift Neerlandistiek onder de titel Laten we pas op de plaats maken. Op 3 april werd de tekst (met zijn toestemming?) herplaatst in het Nijmeegse Vox-magazine. Hij pleit ervoor dat dit rampzalige semester per omgaande beëindigd wordt, omdat de staf door het verzorgen van online onderwijs en online tentamens overbelast raakt. Zijn universitaire collega‚Äôs reageren positief. Als de onderwijs- en tentamenactiviteiten in dit coronasemester gestaakt worden, blijven de maandelijkse salaris­betalingen gewoon op hun bankgiro binnenstromen. En als de druk van de onderwijsketel af is, kunnen ze eindelijk weer wat meer tijd in hun onderzoek steken.
Maar er reageren ook ettelijke studenten en hun reacties zijn negatief. Ten gevolge van de corona-lockdown zijn ze hun betaalde bijbaantjes kwijt. Sportbeoefening is nagenoeg onmoge­lijk geworden, Als nu de druk van de studie- en tentamenketel eveneens op nul wordt gezet, dan zijn zij veroordeeld om een half jaar lang werkeloos terneer te zitten. Onderwijl moeten ze blijven eten en wonen en ook hun andere vaste lasten (waaronder collegegeld?) lopen door. Zij moeten zich dus extra in de schulden steken om het hoofd boven water te houden en boven­dien wordt de duur van hun betaalde beroepsloopbaan met een half jaar bekort.
Wat moeten we vinden van deze column? Weinig empathisch? Hij leeft zich wel in het lot van de universitaire staf in, maar hij ver­geet dat de universiteit in maatschappelijk opzicht failliet gaat als zij geen oog meer heeft voor het lot van haar klanten. Ik houd het op: beetje dom.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Beetje dom”

  1. De instellingen hebben een inspanningsverplichting om de studievoortgang tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk te faciliteren. Dat stond in het Servicedocument HO d.d. 19 maart en dat is bevestigd in het Servicedocument d.d. 15 april. Laatstbedoeld document werd trouwens al op 8 april op de websites van de VSNU en de VH bekendgemaakt.

  2. Maar je kan de column, met een beetje goeie wil, ook anders lezen. De instellingen hoeven tijdens de coronacrisis niet op de oude voet door te gaan, ze hebben geen resultaatsverplichting doch slechts een inspanningsverplichting. Vraag van je stafleden [en van je studenten!] niet méér dan in redelijkheid mogelijk is onder deze barre omstandigheden. Dick Meijer (UToday 9/4/2020) voegt daar aan toe: en beknibbel niet méér op de kwaliteit dan in redelijkheid verantwoord is.