Belangenverstrengeling

/

Simon Horsten bericht in het studentenweekblad Veto (34:4, 15-10-2007) over onprofessioneel gedrag (?) van een docent van de Leuvense opleiding Arabistiek. Docent M., een rasechte Vlaming, heeft zijn studenten jarenlang kosten in rekening gebracht die, zoals de faculteitsdecaan achteraf verklaart, ‘normaal gezien op een andere manier worden gedekt’. De studenten moesten bijvoorbeeld aan het begin van de eerstejaarsleergang Modern Arabisch 110 euro betalen voor studiematerialen (een losbladig werkboek en audiocassettes), die qua productieprijs niet meer dan 45 euro waard waren. De aankoop was nagenoeg verplicht en kopiĆ«ren was niet toegestaan. Alles bij elkaar betaalde de student over de cursusjaren heen aan docent M. een opslag van 225 euro bovenop de productieprijs. Het losbladige werkboek was provisorisch vormgegeven (als een werkboek-in-ontwikkeling!); sinds 2007 bestaat er een handelseditie van het definitieve werkboek die voor 90 euro over de toonbank gaat. De opslag die studenten aan M. betaalden voor de cursusmaterialen van het interfacultaire instituut Levende Talen (ILT), moet volgens M. worden beschouwd als vergoeding voor ‘auteursrechten’ die gebruikt werd ‘om nieuwe projecten te ontwikkelen voor de verbetering van het onderwijs’. Inmiddels heeft het ILT de opslag aan de zittende studenten gerestitueerd, die vervolgens bij M. zal worden teruggevorderd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.