Bemoeizorg

/

John Dryden is leraar Sociale Wetenschappen op een openbare highschool in de buurt van Chicago. Hij kreeg een pak enquêteformulieren in de hand gedrukt die hij moest laten invullen door zijn leerlingen. Het ging over hun alcohol- en drugsgebruik. De enquête was niet anoniem en de formulieren moesten worden geretourneerd aan de school. Voordat hij de formulieren uitdeelde, waarschuwde hij de leerlingen dat ze niet verplicht waren de vragen te beantwoorden: zoals jullie weten, is het aan personen onder de 21 jaar wettelijk verboden om alcohol of drugs te bezitten en te gebruiken; en de grondwet garandeert dat je door een staatsinstelling niet gedwongen kunt worden tegen jezelf te getuigen als je de wet overtreden hebt.
Het schoolbestuur is kwaad over zijn ‘ongepaste en onprofessionele’ gedrag en heeft hem voor een dag geschorst met een evenredige korting op zijn salaris. De schoolautoriteiten benadrukken dat de enquête niet bedoeld was om strafbare feiten op te sporen. Het doel was slechts leerlingen te identificeren die hulp op sociaal en emotioneel gebied nodig hebben. Maar volgens Dryden maakt de school inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.
Bron: Education News (14/6/2013); Student Handbook Batavia Highschool (p.29 e.v.)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.