Beoordeelmijnleraar over de schreef

/

In een recente uitspraak (10/2/2009) heeft het College Bescherming Persoons­gegevens de website Beoordeelmijnleraar.nl tot de orde geroepen. De lerarenvakbond AOb vond het geen manier dat leraren in het openbaar met naam en toenaam op deze website door hun leerlingen geëvalueerd werden. Het College acht het inderdaad onrechtmatig dat Jan Alleman zomaar evaluatiegegevens over leraar X kan inzien en dat men zelfs via een zoekmachine (zoals Google) gegevens over leraar X kan raad­plegen. De webmaster heeft dit inmiddels geblokkeerd. De gegevens over leraar X zijn van nu af aan uitsluitend toegankelijk voor sitebezoekers die zich als belanghebbende van de desbetreffende school hebben laten registreren. Tot zover kan iedereen tevreden zijn.
Maar het College gaat nog een stap verder. Twee docenten van wie evaluatie­gegevens zonder hun toestemming op de website gepubliceerd waren, hadden de webmaster verzocht hun gegevens te verwijderen. De webmaster was daartoe niet bereid. Het College concludeert dat deze weigering onrechtmatig is. ‘Omdat het (…) mogelijk is anonieme beoordelingen te geven en omdat de doelgroep uit minderjarige leerlingen bestaat (…), dient de [webmaster] (…) aanvullende maatregelen te treffen om de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te (blijven) ver­werken’. In dat verband moet de webmaster ‘gehoor geven aan elk individueel verzoek om verwijdering van persoonsgegevens’ (p.10). De gegevens van de twee klagers zijn inmiddels verwijderd. Maar is het eigenlijk wel redelijk dat leerlingen zozeer worden gekortwiekt in de behartiging van hun belangen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Beoordeelmijnleraar over de schreef”

  1. Christien van Gool (16/6/2009) houdt de vinger aan de pols.