Beroepsverbod voor leraren

/

Kunnen leraren en aspirant-leraren getroffen worden door een beroepsverbod? Berufsverbote zijn toch een Duitse uitvinding? Ja, maar in Nederland bestaan ze ook, en wel in drie vormen:
a) De strafrechter kan leraren wegens mishandeling van (of ontucht met) leerlingen een beroepsverbod opleggen. En de Eerste Kamer beslist op 2 maart of leraren ook op grond van haatzaaiend of discriminerend handelen uit hun ambt kunnen worden gezet. Lees de update van Jos Verlaan over het wetsontwerp 31386 (NRC 30/1/2010).
b) Sinds de invoering van de Wet Bio zijn leraren niet benoembaar tenzij ze een Ver­klaring omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Ook van stagiairs kan zo’n bewijsstuk worden gevraagd. Met een VOG verklaart het Ministerie van Justitie dat de betrokkene, blijkens het eventuele strafblad, geen direct gevaar voor leerlingen vormt. Overigens heeft oud-leraar Hirsch Ballin niet zo lang geleden getracht zijn ministeriële bevoegdheden op te rekken in verband met de voorbeeldfunctie van leraren: iemand die in zijn privéleven een crime passionel gepleegd had, werd een VOG onthouden.
c) Wat leraren-in-opleiding betreft, heeft de Eerste Kamer onlangs artikel 7.42a WHW goedgekeurd, op grond waarvan een onderwijsinstelling bevoegd is studenten (en zelfs aspirant-studenten) heen te zenden als zij, gezien onacceptabele gedragingen of uitlatingen, ongeschikt worden geacht voor het leraarsberoep. De zusteropleidingen kunnen zich daarbij aansluiten, zodat de betrokkene nergens meer een onderwijs­bevoegdheid kan verwerven.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Beroepsverbod voor leraren”

  1. Het draconische ‘vetting and barring scheme’ (VOG-plus) dat deze zomer in Engeland zou worden ingevoerd, is door de nieuwe regering van Conservatives en LibDems uitgesteld en zal aanmerkelijk worden afgeslankt (BBC News 15/6/2010).