Bescherming persoonsgegevens

/

Beste Munveq, gefeliciteerd met je 18e verjaardag. Op Scholieren.com (25/1/2011) informeerde je of jouw ouders eigenlijk het recht hebben jouw schoolprestaties op te vragen. Nee, nu je meerderjarig bent, mag de school geen privacygevoelige gegevens meer aan hen verstrekken. Er zijn hier twee leeftijdsgrenzen van belang. Sinds je 16e verjaardag berust het recht op inzage in je leerlingdossier bij jou en moet de school in principe aan jou toestemming vragen om gegevens daaruit aan derden te verstrek­ken. Dat staat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Maar tot je 18e verjaardag oefenden je ouders het gezag over hun kind uit en dat gaf hun bijzondere privileges. Op basis daarvan mochten ze van de school verlangen hen te informeren over je schoolprestaties. Nu je meerderjarig bent geworden, zijn die privileges vervallen. De ouders worden van nu af aan in alle opzichten als ‘derden’ beschouwd, aan wie de school zonder jouw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens mag verstrekken. Het verwondert me overigens dat dit soort spelregels niet in de schoolgids en het leerlingenstatuut van jouw school vermeld staan. Blijkbaar hebben ze bij jullie op school nog weinig nagedacht over de rechtspositie van leerlingen.
Bron: Privacy op scholen (2006); FAQ Verstrekken van gegevens in het onderwijs.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.