Beste scholieren,

/

Jullie willen morgen staken. Ik heb de scholen opgeroepen sancties toe te passen als jullie je leerplicht verzaken. Maar anderzijds mag het natuurlijk niet zo zijn dat scholen jullie belangen met voeten treden. Jullie hebben recht op een behoorlijk rooster zonder belachelijke ophokuren en ondoelmatige tussenuren. Mochten de scholen hun plicht in dezen verzaken, gelieve dan per omgaande een klacht bij de Onderwijsinspectie in te dienen. Ik beloof jullie dat de inspecteurs binnen drie weken langskomen om de school tot de orde te roepen. Boetes worden niet alleen opgelegd als scholen de 1040-urennorm niet halen, maar ook als ze de pijn op de leerlingen afwentelen. Hartelijke groet,
Marja van Onderwijsterveldt

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Beste scholieren,”

  1. Nutteloze uren behoren tot het verleden, bezwoor Staatssecretaris Van Bijsterveldt op zondag 25/11/2007 in een OCW-nieuwsbericht. Het was aan de vooravond van de scholierenstakingen. Zij had zojuist afspraken met de voorzitter van de VO-raad gemaakt voor de periode 2008-211, in het kader van de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Wat een gotspe! De politieke besluitvorming over de nutteloze tussenuren was wat haar betreft verleden tijd. Maar de scholieren die deze week op school kwamen, werden nog volop geconfronteerd met ophokuren en nutteloze tussenuren. De prangende vraag voor de getergde scholieren was en is: met ingang van welke datum zal die vermaledijde verleden tijd van u daadwerkelijk worden afgesloten, wanneer precies begint de gouden toekomst die u ons belooft? Op die vraag kregen ze geen antwoord. Of althans niet meer dan: ‘OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad zullen de interventiepiramide nader bezien; daarbij zal worden gekeken naar het onderlinge verband tussen het zelfregulerend vermogen van de sector, het reguliere toezicht door de inspectie, het reeds nu ontwikkelde en toegepaste sanctiebeleid en de afspraken zoals hierboven beschreven.’ Ongeveer Sint Juttemis dus.

  2. Het ministerie heeft op 27 maart een beleidsreactie gepubliceerd op het eindrapport dat de Commissie Onderwijstijd (de commissie Cornielje) in december heeft uitgebracht.